I slutten av oktober 2016 vart det i ein pressemelding frå Conta Faktura kjent at dei kjøper opp og tar over Nettfaktura.net.

Både Nettfaktura og Conta Faktura har vært rangert høgt oppe på trefflistene til Google dei siste årene. Denne overtakinga vil gjera at Conta vil verta endå meir «konge på haugen«, og sjansane for at brukarane skal kunne finne noen av dei andre systema som er på marknaden vil bli mindre.

Conta seier i same pressemelding at ved overtakingstidspunktet hadde nettafaktura.net over 26000 brukarkontoar. Kor mange av dei som er aktive seier dei ikkje noko om.

Vi i Fakturasystemer.com hadde tidligare i år en test av mange norske fakturasystemet, i den testen såg vi ikkje på nettfaktura.net. Dette skuldast fleire grunnar. Ein av grunnane var at det ikkje oppfylte våre minimumskriterium. Conta fikk vi testa og de var en av finalistane i vår kåring.

Når Conta tar over tenesta vil de innan kort tid legge den ned, dermed vil de brukarane som høyrer til på nettfaktura.net måtte sjå seg etter nytt fakturasystem, eller bli «tvansflytta» til Conta Faktura.

Vi vil anbefale alle som ikkje ønskjer å være med over til Conta Faktura prøve ut det fakturasystemet som vi anbefaler, nemlig Cretica Faktura.