FFaktura er et relativt nytt fakturaprogram, som firmaet F Project AS har utviklet. Programmet har en flat pris på 80,- per måned. Det er veldig lite informasjon på nettsiden til dette produktet, og forventet informasjon som f.eks. hvem som står bak systemet må en lete lenge etter.

Når du skal ta systemet i bruk må du først opprette en bruker og et firma i systemet. Denne jobben går raskt. Etter registreringen kommer du inn i systemet.

Det tar ikke mange minuttene før en har trykt igjennom hele systemet og fått et enkelt overblikk over hva en kan gjøre der. Systemet er ganske enkelt. Det er tre oppgaver du kan utføre, opprette kunder, varer og faktura/kreditnotaer. I tillegg kommer en enkel mulighet for å justere noen innstillinger.

Det er mulig å ha flere firmaet tilknyttet samme brukerkonto, men om det da kommer en ekstra kostnad på dette kommer ikke klart frem.

Kunder og varer opprettes ved å legge inn den nødvendige informasjon. I tillegg kan kundelister bli importert fra andre system. Fakturaer og kreditnotaer opprettes i et WYSIWYG miljø. Det vil si at du lager fakturaen ved at den ser ut på skjermen slik som den vil bli værende når du ferdigstiller den. Faktura kan opprettes som PDF, og denne kan enten skrives ut av deg eller bli sendt på e-post til kunden. Disse tre oppgavene gjøres lett og enkelt, og det er ikke vanskelig å skjønne hvordan en bruker systemet.

Fakturaprogrammet kommer i tre forskjellige språkdrakter. Norsk, engelsk og polsk.

Konklusjon

Fakturaprogrammet er av det veldig enkle slaget. Det er få valgmuligheter og funksjonaliteten er veldig begrenset.  Det er f.eks. ingen mulighet til å sende EHF fra systemet. KID er ikke mulig, ingen muligheter for rapportering. I tillegg dukker det opp norsk/engelske tekster rundt i systemet.

Mitt inntrykk er at dette fakturaprogrammet er noe en IKT-student har laget som en del av et skoleprosjekt. Det er absolutt ingen grunn til å betale 80,- i mnd for dette systemet.

Det finnes flere og bedre systemet som er gratis eller billigere enn denne løsningen.

Informasjon

  • Lenke til nettstad: https://www.ffaktura.no
  • Sikker tilkobling: Ja
  • Jevnlig oppdatert: Ja
  • Laget av: F Project AS (Vanskelig å finne dette).
  • Siste sjekket: 27/12/2018