Conta Faktura som dei siste åra har vært det største og mest brukte fakturaprogrammet har den siste tida fått mykje kritikk frå brukarar av tenesta. Dette skuldast at dei frå 4. november 2017 bestemte seg for å ta betalt for tenester/funksjonalitet som før har vært gratis.

Conta Faktura begynte først å ta betalt for utsending av EHF. Elektronisk faktura har i alle år vært gratis hos Conta Faktura, men nå var det plutseleg slutt. Nå kostar det i underkant av kr 4 for kvar utsending.

Det vart ikkje noko mindre kritikk av at de innførte ein kostnad for å sende faktura på e-post. Prisen ligger også her i underkant av kr 4 per utsending. Det må presiserast at dei likevel er mykje billigare enn sendregning.no, som tar kr 8 per utsending.

Conta Faktura har også muligheit for å ha fleire firmaprofiler, eller klienter som dei kallar det. Dette er ein muligheit som du har i fleire av dei norske fakturaprogramma. Oppgraderer du til Conta Pluss, som er betalingsversjonen til Conta Faktura er det kun ein klient som blir oppgradert. De andre klientane må også oppgraders, til den rette sum av 1612,- kr per klient.

Så om du bruker Conta Faktura med tre klientar, der du har behov for å bruke Pluss utgava på alle klientane, vil dette koste deg kr 4836,- i året. Hos andre fakturaprogram betaler du kun for ein oppgradering, og den gjelder for alle klientane du har tilknytta kontoen din.

Conta kjøpte tidligare i år opp nettfaktura.no. Det gjekk ikkje lang tid før brukarane av systemet fekk beskjed om at de måtte bytte over til Conta Faktura. Dette har også blitt kritisert. Mange som var fornøgde med nettfaktura er nå blitt «tvungen» over til eit system som de meiner er dårligare og kostar meir i bruk.

Det som også mange har lagt merke til er at Conta Faktura framleis reklamerer med at de er eit gratis verktøy. Mange meiner dette ikkje er tilfelle, då funksjoner som er rimeleg «vanlige» kun er å finne i Proff versjonen av programvaren.

Her er nokre døme på tilbakemeldinger Conta Faktura har fått frå misfornøgde brukarar (frå Facebook profilen til Conta Faktura).

Conta Faktura var ein av finalistane i vår kåring over de beste fakturaprogramma på det norske marknaden for ei stund sidan. Og ja, programmet er ikkje dårleg, det dekker dine enklaste behov. Men skal du ha tilgang til alle funksjoner og med fleire klientar, så er dette programmet faktisk ein av de dyraste norske fakturaprogramma ein kan få tak i.

Allikevel er det denne reklamen som dukker opp på Google om ein søker på Conta Faktura.