BeeBills er eit heilt nytt norsk fakturaprogram som du får i både norsk og engelsk språkdrakt. Fakturasystemet har ingen gratis versjon men du kan teste det ut i 30 dagar før du bestemmer om dette er noko for deg.

Startpakken som er den enklaste versjonen av systemet startar på 69,- per måned/bruker. Proffpakken har en årlig pris på 499,-.

Under registreringa i systemet må du legge inn informasjon om deg sjølv, du vel kva abonnement du ønskjer å bruke. For å kunne begynne gratis måneden må du legge inn kortinformasjonen din.

Første gang vi brukte systemet så klarte eg å «hoppe» over betalingsdelen av registreringa. Slik at eg kom inn og fekk testa systemet. Når eg seinare har forsøkt å få tilgang til eksisterande konto eller opprette ein ny så får eg ikkje tilgang tilsystemet sjølv om det blir opplyst at eg innlogga.

Men tilbake til den gangen eg fekk tilgang og fekk testa systemet grundig.

I dette systemet finn du dei vanlege funksjonane som du kan forventa av eit fakturasystem. Kundar, produkt, timeføringar og fakturaer.

Du oppretter raskt den informasjonen du trenger for å kunne starte faktureringa. Det ser ut som einaste måte du får levert ein ferdig faktura til kunde på er å skrive den ut sjølv/ sende på e-post.

Konklusjon

Det første som trekker ned og øydelegg heile førsteinntrykket på faktuaprogrammet er hastigheita på nettsida. Denne sida har utan tvil den dårlegaste innlastingstida av alle systema som eg har testa. GTMetrix rapporterte at det tar heile 9.2s før hovudsida er ferdig lasta. Det er ikkje kun hovudsida som er sein, det same gjeld rundt i heile systemet.

Eg synst at systemet inneheld veldig få funksjoner og eg meinar du utan problem vil kunne finne andre gratisalternativ som fungerer betre.

Det er derfor ingen grunn til å betale for eit fakturasystem som har så få funksjonar og som har så mange problem.

Vi har her en oversikt over fakturaprogram som vi anbefaler.

Informasjon

  • Lenke til nettstad: https://www.beebills.com
  • Sikker tilkobling: Ja
  • Jevnlig oppdatert: Ja
  • Laget av: Totalkapital AS
  • Siste sjekket: 27/12/2018