Eg har den siste tida satt meg ned og testa ut fleire norske fakturasystemer. Dette fordi eg ønsker å finne eit fakturasystem som er lett å bruke og som eg lett kan sette meg inn i. Det fakturasystemet som finner skal eg kunne bruke i den daglige driften av enkeltmannsforetaket som eg har under oppretting.

Det er viktig at systemet som eg velger er lett å bruke og har dei funksjonane som eg trenger for at denne delen av forretninga skal gå knirkefritt.

På den norske marknaden er det mange fakturasystem å velge mellom, og meir eller mindre alle som eg funne har virker slik som dei skal. Dette gjorde det litt verre å finne eit «favorittsystem».

Når eg vurderte systema var det nokre punkt som var viktig for meg, punkta var:

  • Systemet tilbyr ein gratis versjon.
  • Mulighet til å sende ut faktura med fleire forskjellige metoder.
  • Sette opp faktura som blir repetert etter ein intervall.
  • Bra grensesnitt og lett å ta i bruk.
  • Heilhetsinntykket som eg sitte igjen med.
  • Følger norske fakturaregler.
  • Systemet blir halde vedlike og jevnleg oppdatert
  • Sikkertilkobling mellom meg og systemet (SSL)

Dette er noen av kriteriene som eg la til grunn. Nokon av systema som eg testa brukte eg lenger tid i enn andre. Dette skuldast at dei var meir avanserte og tilbydde fleire funksjonar som eg då måtte setta med inn i.